SERVEIS EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Home / SERVEIS EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES

La  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), és d’obligat compliment sempre que es tractin dades personals. No afecta només a les dades que identifiquen a la persona de manera directa,  sinó que també afecta a aquelles dades que fan identificable a una persona, com ara el número d’una matricula, número de telèfon…..

Des de Quelcom Creatiu us oferim us oferim un servei d’assessorament personalitzat en matèria de protecció de dades de caràcter personal  per tal que  compliu amb la normativa.

 

SERVEIS EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Adequació a la  LOPD

 

  • Inscripció de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
  • Redacció d’avisos legals, que s’hauran d’incorporar en els documents en que es captin dades de caràcter personal, a les instal·lacions, pàgines web, correu electrònic……
  • Elaboració dels  contractes d’Encarregat de tractament i contractes de confidencialitat dels treballadors.
  •  Elaboració del Document de Seguretat.
  • Formació al responsable de seguretat i responsables dels fitxers.

 

Manteniment de la LOPD

 

  • Modificació o supressió dels fitxers notificats a l’AEPD.
  • Elaboració de nous contractes d’encarregat de tractament i contractes de confidencialitat dels treballadors.
  • Actualització del Document de Seguretat.
  • Seguiment periòdic  per comprovar que es compleix amb la normativa.
  • Elaboració d’auditoria interna

 

Auditoria  Externa obligatòria   LOPD

 

Comprovació que s’està complint amb la normativa de protecció de dades i elaboració d’informe d’Auditoria en el que es fixen les mesures correctores per tal de poder donar compliment a la normativa de protecció de dades de caràcter personal

 

 

INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN PROTECCIÓ DE DADES

 

L’incompliment de la normativa de protecció de dades, pot comportar sancions que van des dels  900€ fins als  600.000€, en funció de la infracció comesa.

Contacta'ns